FEN BİLİMLERİ-8

1. Ünite: İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

A. DNA ve Genetik Kod
B. Mitoz
C. Mayoz
D. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
E. Ergenlik ve Sağlık


2. Ünite: Basit Makineler


A. Basit Makineler


3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri


A. Periyodik Sistem
B. Elementlerin Sınıflandırılması
C. Kimyasal Bağ
D. Asitler ve Bazlar
E. Kimyasal Tepkimeler
F. Türkiye’de Kimya Endüstrisi


4. Ünite: Işık ve Ses


A. Işığın Kırılması ve Mercekler
B. Sesin Sürati


5. Ünite: Canlılar ve Enerji İlişkileri


A. Besin Zinciri ve Enerji Akışı
B. Madde Döngüleri
C. Sürdürülebilir Kalkınma
D. Biyo-teknoloji


6. Ünite: Maddenin Hâlleri ve Isı


A. Özısı
B. Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi
C. Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi


7. Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik


A. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
B. Elektrik Yüklü Cisimler


8. Ünite: Deprem ve Hava Olayları


A. Depremle İlgili Temel Kavramlar
B. Hava Olayları
C. Mevsimlerin Oluşumu
B. İklim