8. Sınıf 5. Ünite The Internet

THE INTERNET

VOCABULARY

Desktop PC: masaüstü bilgisayar

Laptop: dizüstü bilgisayar

Connection cable: bağlantı kablosu

Wireless modem: kablosuz modem

Screen: ekran

Smartphone: cep telefonu

Printer: yazıcı

Speakers: hoaprlör

Webcam: kamera

USB flash drive: flaş bellek

System unit: sistem ünitesi, kasa

Attachment: eklenti

Download: indirmek

Log in/on: giriş yapmak

Log out/off: çıkış yapmak

Search engine: arama motoru

Hard disk drive: hard disk sürücüsü

Microphone: mikrofon

Keyboard: klavye

Make new friends: yeni arkadaşlar edinmek

Search for information: bilgi araştırmak

Practice English: İngilizce Pratik yapmak

Chat online: online sohbet etmek

Play online games: online oyunlar oynamak

Do online shopping: online alışveriş yapmak

Enter a password: şifre girmek

Connect the cable to modem: kabloyu modeme takmak

 

CONNECTING SENTENCES

BECAUSE – AND – BUT – SO –

Because: Çünkü

💻 Sebep – Sonuç bildiren cümleleri birbirine bağlar.

Örnek : I usually get up late because I go to bed late.

And: ve

💻 Benzer fikirleri birleştirmek için ve cümleye yeni fikir eklemek için kullanılır.

Örnek: Enter your password and download the file.

But: Fakat/ama

💻 Zıt fikirleri birleştirir.

Örnek: I have a PC but I usually access the internet from my tablet.

So: bu nedenle

💻 Sonuç ifade eder.

Örnek: There is no internet connection here, so I can’t check my emails.

ASKING FOR CLARIFICATION

💻 İngilizcede herhangi bir şeyi anlamadığımızda ve netleştirmek istediğimizde “What do you mean?” (Ne demek istiyorsun) soru kalıbını kullanırız.

Örnek: Is your laptop on or off?

What do you mean?

Did you turn on your laptop?

💻 “Do you mean…?” (…mı demek istiyorsun?) ifadesi de anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmak için kullanılır.

Örnek: Check the connection cable first.

Do you mean the cable between the modem and the computer.

💻 “I mean… “ (….demek istiyorum / ….yı kastediyorum) kalıbını kullanarak açıklama yapabiliriz.

Örnek: Are you interested in voleyball?

What do you mean?

I mean, do you like voleyball?

 

FREQUENCY ADVERBS

💻 “HOW OFTEN” (Ne sıklıkla) soru kalıbını bir şeyin ne sıklıkla yapıldığını sorarken kullanırız.

Örnek: How often do you go online?

At least once a day.

💻 “HOW OFTEN” (Ne sıklıkla) soru kalıbına yanıt verirken (always, often, never etc.) kullandığımız gibi aşağıda verilen zarflar da yoğun olarak kullanılır.

         morning/day/night  once a
           week/ weekend twice a day
every                month/ year three times a week
           monday/tuesday four times a month
           january/february several times a year
            spring/summer

 

KEY VOCABULARY

Access: girmek, erişim

Account: hesap

Classmate: sınıf arkadaşı

Confirm: onaylamak

Disconnect: bağlantıyı kesmek

Express: ifade etmek

İdentify: tespit etmek, saptamak

Keep in touch: iletişimde olmak

Register: kayıt olmak

Search: araştırmak

Solve: çözmek

(web) brower: web tarayıcısı

Addict: bağımlı olmak

Affect: etkilemek

Processor: işlemci

Search engine: arama motoru

Sign: işaret, tabela, imzalamak

Software: yazılım, program

Upload: yüklemek

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir