8. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Friendship

1. ÜNİTE KELİMELERİ

 

İNGİLİZCE KELİME
TÜRKÇE ANLAMI
have party parti düzenlemek
go for a walk yürüyüşe çıkmak
go to the movie / concert sinemaya / konsere gitmek
study together birlikte çalışmak
eat out dışarıya yemeğe çıkmak
play computer game bilgisayar oyunu oynama
watch movie at home evde film izlemek
chit-chat sohbet etmek
romance romantik film
comedy komedi filmi
sci-fi bilim-kurgu filmi
thriller gerilim
go out of town / city şehir dışına çıkmak
meet friend arkadaşla buluşmak
visit relatives akrabaları ziyaret etmek
go to the shopping mall alışveriş merkezine gitmek
study for exam sınava çalışmak
barbecue mangal / ızgara
birthday party doğum günü partisi
volleyball tournament voleybol turnuvası
picnic piknik
tennis match tenis maçı
nature walking doğa yürüyüşü
soccer match futbol maçı
bicycle race bisiklet yarışı
computer game tournament bilgisayar oyunu turnuvası
play soccer futbol oynama
back up = help somebody desteklemek, yardımcı olmak
buddy dost, arkadaş
count on = depend on somebody birine güvenmek
get on well with biriyle iyi geçinmek
stranger yabancı
have something in common with someone biriyle ortak noktası olmak
have the same interest aynı ilgi alanlarına sahip olmak
visit for a short time = call on  kısa süreli ziyarette bulunmak
glad hoşnut, mutlu, memnun
promise söz vermek
swear and içmek, yemin etmek
imagine = think of düşünmek
depressed or sad = feel blue kederli, üzgün, keyifsiz
close friend yakın arkadaş

 

FRİENDSHİP 

Accepting and refusing (KABUL ETME VE REDDETME)

Apologizing (ÖZÜR DİLEME)

Giving explanations and reasons (AÇIKLAMA YAPMA VE SEBEP BİLDİRME)

Making simple inquiries (SORU SORMA)

Telling the time, days and dates (ZAMANI, GÜNLERİ VE TARİHLERİ SÖYLEME)

 🔴 1.MAKİNG OFFERS AND SUGGESTİONS ( TEKLİF VE ÖNERİLERDE BULUNMA)

Aşağıdaki tüm yapılar teklifte, öneride bulunma ve davet etme için kullanılırlar. Kullanım olarak hepsi birbiriyle aynıdır, birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

🔵Would you like to …?(…ister misin?)

     Would you like toeat out today? (Bugün dışarda yemek yemek ister misin?)
     Do you want to...?(…ister misin?)

🔵Do you want toeat out today? (Bugün dışarda yemek yemek ister misin?)
    Whydon’t we…?(neden …yapmıyoruz?)

    Why don’t we watch a movie at home? (Neden evde film izlemiyoruz?)

🔵Whatabout= how about…?(…ne dersin?)

     What abouthaving a party on the weekend? (Hafta sonu parti yapmaya ne dersin?)

     How aboutwatching a sci-fi? (Bilim kurgu izlemeye ne dersin?)

🔵Shall we…?(…yapalım mı?)

    Shall we study together? (Beraber ders çalışalım mı?)

🔵Let’s…(hadi…yapalım)

    Let’seat out today. (Hadi bugün dışarda yemek yiyelim)

🔵Fancy…? = Do you fancy …?(ister misin?)

    Fancyeating out today? (Bugün dışarda yemek yemek ister misin?)

    Do you fancyeating out today? (Bugün dışarda yemek yemek ister misin?)

 

🔴2.ACCEPTİNG ( KABUL ETME)

Bir öneriyi, teklifi veya daveti kabul ediyorsanız aşağıdaki ifadeleri kullanırız.

🔵Yes, I’d love to. = Yeah, I’d love to.
🔵Yeah, that would be great/good/nice.
🔵(That) sounds great/good/nice/fun.
🔵I guess I am free.
🔵Sure = of course
🔵Yes, I will.
🔵(That’s) a great/good/fun idea.
🔵I have no plan.
🔵why not?

 

🔴3.REFUSING (REDDETME)

Bir öneriyi, teklifi veya daveti reddediyorsanız aşağıdaki ifadeleri kullanırız.
🔵I’m sorry but I can’t.
🔵I’d like to but I can’t.
🔵I’d love to but I can’t.
🔵No, thanks. = Thanks, but…
🔵I’m busy. Thanks anyway.
🔵Maybe some other time / next time / another time. I am not free.
🔵I have an important…
🔵Maybe later.
🔵No matter.
🔵I have other plans.

 

🔴4.APOLİGİZİNG (ÖZÜR DİLEME)

Bir öneriyi, teklifi veya daveti reddederken özür dilemek için aşağıdaki ifadeleri kullanırız.
🔵Sorry… = I’m sorry…
🔵I’m terribly sorry …
🔵I’m so sorry …
🔵I’m afraid…

 

5.GIVING EXPLANATIONS / REASONS AND EXCUSES – AÇIKLAMA YAPMA / SEBEP VE MAZERET BİLDİRME

Bir öneriyi, teklifi veya daveti reddederseniz açıklama yapma, sebep ve mazeret bildirme için aşağıdaki gibi ifadeler
kullanırız.
🔵I have to study/work then.( o saatte çalışmak zorundayım)
🔵I’m going to visit my grandparents. (büyükleri ziyaret edeceğim.)
🔵I’m not feeling well. (kendimi iyi hissetmiyorum)
🔵My favorite movie/programme is on. (sevdiğim dizi/program var)
🔵My cousin is coming tomorrow.(yarın kuzenim geliyor)
🔵I’m busy that night. (o gece meşgulüm)
🔵I must stay home.(evde kalmam gerek)
🔵I have a lot of work to do. (yapılacak çok işim var.)
🔵I have an exam tomorrow. (yarın sınavım var.)

🔴QUALITIES OF A FRIEND – ARKADAŞ ÖZELLİKLERİ

🔴A) Good/True/Ideal/Close/Best friend – İYİ / GERÇEK / İDEAL /YAKIN / EN İYİ ARKADAŞ

🔵can count on=depend on =trust (güvenebilirsin)
🔵back you up= support you=helps you (destekler / yardım eder)
🔵get on well ( iyi geçinirsin)
🔵have something in common (ortak noktanız vardır )
🔵have a lot in common (ortak bir çok noktanız vardır )
🔵share/have/love similar things (benzer şeyler paylaşırsın/sahipsin/seversin)
🔵share/have same interests and hobbies (aynı ilgi alanlarını ve hobileri paylaşırsın/sahipsin)
🔵spend time together ( beraber vakit geçirirsin)
🔵like a brother or a sister (kardeş gibidir)
🔵keep secret (sır tutar)
🔵never lies = never tells lies (asla yalan söylemez)

🔵never argue (asla tartışmazsınız)

 

🔴B) Bad friend ( KÖTÜ ARKADAŞ)

🔵lie to you (yalan söyler )
🔵doesn’t tell the truth (doğruyu söylemez)
🔵argues (too) often ( (çok) sık tartışırsın)
🔵can’t depend on / count on (güvenemezsin)
🔵hurt each other ( birbirinizi incitirsiniz)
🔵breaks heart (kalp kırar)
🔵isn’t supportive / doesn’t back up(destek olmaz)
🔵have nothing in common (ortak noktanız hiç yoktur)
🔵doesn’t have anything in common (ortak noktanız hiç yoktur)
🔵doesn’t spend time together ( beraber vakit geçirmez)
🔵doesn’t share/have similar things (benzer şeyler paylaşmaz/sahip değildir)
🔵doesn’t share/have same interests and hobbies (aynı ilgi alanlarını ve hobileri paylaşmaz/sahip değildir)

ZAMANLAR

🔴A) BE(am/is/are) GOING TO + FİİL – GELECEK ZAMAN

Gelecekteki planlanmış veya önceden karar verilmiş eylemleri anlatmak için kullanıldığını ve “-ecek” /acak” anlamı kattığını bilmek yeterlidir.

🔵I am going to visit my relatives. (Akrabalarımı ziyaret edeceğim.)
🔵What are you going to do tonight? (Akşam ne yapacaksın?)
🔵Are you going to stay at home tonight? (Akşam evde mi kalacaksın?)

ZAMAN İFADELERİ ⏩ Tomorrow

⏩Next

⏩Soon

⏩In The Future

⏩Later

 

🔴B) BE(am/is/are) + FİİLing – ŞİMDİKİ ZAMAN

Konuşma anında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanıldığını ve “-yor” anlamı kattığını bilmek yeterlidir.

🔵I am studying for TEOG now. (Şu an TEOG sınavına çalışıyorum.)
🔵What are you doing? (Ne yapıyorsun?)
🔵Are you doing your homework? (Ödevini mi yapıyorsun?)

Yakın zamanda olacak eylemlerden bahsederken kullanıldığını ve yine “-yor” anlamı kattığını bilmek yeterlidir.

🔵I am meeting my friends after school. (Okuldan sonra arkadaşlarımla buluşuyorum.)
🔵What are you doing tonight? (Akşam ne yapıyorsun?)
🔵Are you going to the match tomorrow? (Yarın maça gidiyormusun?)

 

ZAMAN İFADELERİ ⏩ Now

⏩At The Moment

⏩Soon

⏩In The Future

⏩Later

⏩Tomorrow

⏩Next

BAĞLAÇLAR

🔴BUT, AND, SO, BECAUSE, OR (FAKAT, VE, BU YÜZDEN, ÇÜNKÜ, YA DA)

Bunlar kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri birbirine bağlamakta kullanılan bağlaçlardır.

🔴AND (VE)

🔵And: “Ve” anlamına gelir. İki ya da daha fazla bilgiyi birleştirmede kullanılır.

🔵He is tall and slim. ( O uzun ve incedir. )

🔵He can dance and he can sing very well. ( Dans edebilir ve çok iyi şarkı söyleyebilir. )

 

🔴BUT=HOWEVER (FAKAT-AMA)

🔵But =However: “Fakat, ama” anlamına gelir. İki zıt bilgiyi göstermek için kullanılır.
🔵She can read, but can’t write in English. ( İngilizce okulabiliyor fakat yazamıyor. )
🔵I want to go on a holiday. However, I don`t have any money. (Tatile çıkmak istiyorum ama hiç param yok.)

 

🔴OR (YA DA-VEYA)

Or: “Ya da, veya” anlamına gelir. İki alternatifli bir seçimin olduğunu göstermek için kullanılır.
Teenagers need to sleep seven or eight hours a night.(Ergenlerin gecede yedi ya da sekiz saat uyuması gerekir.)

 

🔴BECAUSE (ÇÜNKÜ)
🔵Because: “Çünkü” anlamına gelir. Sebep bildirmek için kullanılır.
🔵I am studying hard because I have an English exam tomorrow. ( Çok çalışıyorum çünkü yarın İngilizce sınavım var. )

 

🔴SO (BU YÜZDEN-BUNDAN DOLAYI
🔵So: “Bu yüzden, bundan dolayı” anlamına gelir. Sonuç bildirmek için kullanılır.
🔵I am very hungry so I will eat two hamburgers. (Çok açım bu yüzden 2 tane hamburger yiyeceğim.)

 

TELLING THE TIME, DAYS AND DATES – ZAMANI, GÜNLERİ VE TARİHLERİ SÖYLEME

🔴A) TELLING THE TIME – SAATİ SÖYLEME

🔵2:00- ıt’s two o’clock

🔵2:05- ıt’s five past two

🔵2:10- ıt’s ten past two

🔵2:15- ıt’s quarter past two

🔵2:20- ıt’s twenty past two

🔵2:25- ıt’s twenty-five past two

🔵2:30- ıt’s half past two

🔵2:35- ıt’s twenty-five to three

🔵2:45- ıt’s quarter  to three

🔵2:50- ıt’s ten to three

 

🔴B) TELLING THE DAYS – GÜNLERİ SÖYLEME

Days (GÜNLER)    

🔵Weekdays (hafta içi günleri)

🔵Weekend (haftasonu)

Monday Pazartesi
Tuesday Salı
Wednesday Çarşamba
Thursday Perşembe
Friday Cuma
Saturday Cumartesi
Sunday Pazar

 

🔴C) TELLING THE DATES -TARİHLERİ SÖYLEME 

🔵Yılları okumak için, önce ilk iki basamak, sonra son iki basamak okunur.

🔵1970 nineteen seventy                         🔵1453 fourteen fifty three
🔵1071 ten seventy one                           🔵1907 nineteen “oh” seven (son iki basamakta 0 olunca “oh” diye okunur.)

🔵2000 ve 2009 yılları arası normal sayı gibi okunur.
🔵2000 two thousand                                🔵2005 two thousand and five

🔵2010 ve sonrası her iki şekilde de okunabilir.
🔵2010 two thousand and ten VEYA twenty ten

🔵Normal tarih formatı : 20 / 05 / 2016 (20 Mayıs 2016),
🔵Amerikan tarih formatı : 05 / 20 / 2016 (Mayıs 20, 2016)’ dır.

🔵Ayın günü söylenirken sıra sayıları kullanılır. (First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh gibi)

🔵14/01/2011 = a) the Fourteenth of January, twenty eleven (two thousand and eleven)
b) January the Fourteenth, twenty eleven (two thousand and eleven)

🔵22/11/2016 = a) the twenty second of November, twenty sixteen (two thousand and sixteen)
b) November the twenty second, twenty sixteen (two thousand and sixteen)

 

🔴INVITATION CARD – DAVETİYE

🔵RECEIVER : ALICI
Who is the invitation for?
Who is it to?

🔵EVENT : ETKİNLİK
What is the invitation about?
What is the event?

🔵DATE : TARİH
When is it?
When is it going to be?
When is the party/event /
organization?

🔵SENDER : GÖNDEREN
Who is the sender?
Who sent it / the invitation?
Who is the writer?

🔵TIME : SAAT
What time is it?
What time is it going to start?
What time is the party / event /
organization?

🔵PLACE : YER
Where is it?
Where is it going to be?
Where is the party / event
/organization

 

🔴E-MAIL

🔵RECEIVER : ALICI
Who is the invitation for?
Who is the email for?
Who is it to?

🔵SENDER : GÖNDEREN
Who is the sender?
Who sent it / the email?
Who is the writer?

🔵EVENT : ETKİNLİK
What is the invitation/email about?
What is the event?

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir