8. Sınıf Türkçe: Fiillerde Çatı

FİİL ÇATISI

 ❄Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz.

Çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez,
nesne-yüklem ve özne-yüklem ilişkisi olarak çıkar.

⚡Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim.

 

A. Nesnesine Göre Fiiller

1.Geçişli Fiil

2. Geçişsiz Fiil

❄Nesnesine göre fiiller konusunda işlememiz  Oldurgan ve Ettirgen fillleri daha kolay anlamanızı sağlayacaktır.

 • Oldurgan fiil
 • Ettirgen fiil

 

B. Öznesine Göre Fiilleler

 • 1. Etken Fiil
 • 2. Edilgen Fiil
 • 3. Dönüşlü Fiil
 • 4. işteş Fiil

 

Nesne- Yüklem İlişkisi

❄Fiiller nesne alıp almamalarına göre değişik şekillerde adlandırılır. Bunları dört grupta inceleyebiliriz.

1.Geçişli Fiil

❄Nesne alabilen fiillerdir. Bir fiilin nesne alıp almadığının nasıl anlaşılacağını cümle ögelerinde “nesne” konusunda işlemiştik. Buna göre, fiil nesne alıyorsa geçişli olacaktır. Örneğin;

⚡“Öğretmen konuyu çok güzel anlattı.”

❄cümlesinde “anlattı” yüklemdir; “öğretmen” öznedir. Nesneyi bulmak için “Öğretmen neyi anlattı?” diye soruyoruz. “Konuyu” cevabı geliyor. Öyleyse yüklem nesne almıştır; “anlatmak” fiili geçişli bir fiildir.

❄Fiilin geçişli olması için cümlede mutlaka nesnesinin bulunması gerekmez. Bazen fiil geçişli olduğu hâlde cümlede nesne kullanılmamış da olabilir. Örneğin;

⚡“Durakta tam iki saat beklemiş.”

❄cümlesinde “bekledim” yüklemine “Neyi beklemiş?” diye sorduğumuzda cümlede herhangi bir ögenin cevap vermediğini görüyoruz. Ancak biz cümleye “onu” gibi bir nesne ilâve edebiliriz. Öyleyse bu cümlenin yüklemi geçişlidir, ancak cümlede nesne yoktur.

❄Böyle cümlelerde bir tür “gizli nesne” nin varlığı söz konusudur. Bu durumun görüldüğü cümleleri daima “onu” sözüyle kontrol edin, çünkü bu söz yalnızca nesne olabilir.

 

2.Geçişsiz Fiil

❄Nesne almayan fiillerdir. Bu fiillerin yüklem olduğu cümlelere dışarıdan da herhangi bir nesne getirilemez. Örneğin;

⚡“Küçük çocuk bütün gün uyudu.”

❄cümlesinin yüklemine “Neyi uyudu, kimi uyudu?” diye sorduğumuzda mantıklı bir soru olmadığını görüyoruz. Çünkü bu fiil nesne almaz; yani geçişsizdir.

❄Fiiller değişik eklerle çatı özelliğini değiştirebilir. Bu durumda “oldurganlık, ettirgenlik” durumu ortaya çıkar.

❄Filin bazı ekleri alarak geçişsiz durumdan geçişli duruma gelmesine “oldurganlık” diyoruz.

⚡“Yemek pişti.”

❄cümlesinde “yemek” özne, “pişti” ise yüklemdir. Nesne almadığı için “pişti” eylemi geçişsiz.

⚡“Yemeği pişirdi.”

❄cümlesinde “o” gizli özne, “yemeği” nesne, “pişirdi” ise yüklemdir. Bu cümlede “pişmek” eylemi, “-ir” ekini alarak “pişirmek” şekline gelmiş ve geçişli olmuş. İşte bu örnekte olduğu gibi fiillerin “-r,-t,-dır, -tır” eklerini alarak geçişsiz durumdayken geçişli olmalarına oldurganlık denir.

❄Ettirgenlik daha çok öznenin durumuyla ilgili olduğu için bu durumu özne yüklem ilişkisinde inceleyeceğiz.

Özne- Yüklem İlişkisi

❄Öznenin yüklemle ilişkisi dört grupta incelenir.

1.Etken Fiil

❄Yüklem durumundaki fiilin bildirdiği işi, öznenin kendisi yapıyorsa fiil etkendir. Örneğin;

⚡“Elbiselerini dolaba güzelce yerleştirdi.”

❄cümlesine “Yerleştiren kim?” diye sorduğumuzda “o” cevabı geliyor. Yani özne, yüklemin bildirdiği işi kendisi yapmıştır. Öyleyse fiil etkendir.

⚡“Sokaklar bir bir sessizleşti.”

⚡“Camı çocuklar kırmış.”

⚡“Türkiye geleceğe emin adımlarla yürüyor.”

⚡“Gençlik çok iyi yetişmeli.”

⚡“Ülkemizi çok seviyoruz.”

⚡“Annem bize börek yaptı.”

⚡“Ayva çiçek açtı.”

❄cümlelerinin yüklemleri de etken fiildir. Çünkü bu cümlelerin hepsinde işi yapan, gizli veya açık bir özne vardır.

 

2. Edilgen Fiil

❄Fiilin bildirdiği işi özne değil de başkası yapıyorsa, özne bu işten etkileniyorsa, fiil edilgendir.

❄Bu fiiller, etken fiillere “-l-” ve “-n-” eklerinin geti-rilmesiyle yapılır. Etken fiilin nesnesi olan öge, fiil edilgen yapıldığında özne durumuna geçer ve bu öznelere “sözde özne” adı verilir.

Örneğin etken fiilde örnek verdiğimiz cümleyi edilgen yapalım;

⚡“Elbiseler dolaba güzelce yerleştirildi.”

❄cümlesini incelersek; “yerleştirildi” yüklemdir. “Yerleştirilen ne?” diye sorduğumuzda “elbiseler” öznesi cevap veriyor. “İşi yapan kim?” diye sorduğumuzda, “başkası” cevabı gelir. Yani işi yapan özne değil, başkasıdır. Çünkü dolaba kendi kendisine yerleşmez. Öyleyse fiil edilgendir, öznesi de sözde öznedir.

⚡“Sokaklar temizlendi.”

⚡“Öğrenciler tiyatroya götürüldü.”

⚡“Seçim sonuçları açıklandı.”

⚡“Futbol maçı ertelendi.”

⚡“Alt yapı çalışmaları kısa sürede bitirildi.”

❄cümlelerinde filler “-l veya -n” eklerinden birini alarak türemiş ve edilgen olarak kullanılmıştır.

 

3. Dönüşlü Fiil

❄Fiilin bildirdiği işi özne kendi üzerinde yapıyorsa, yani özne hem işi yapan, hem de yaptığı işten etkilenense, bu anlamı veren fiil dönüşlüdür. Dönüşlü fiiller de etken fiillere “-l-” ve “-n-” ekleri getirilerek yapılır.

⚡“Her sabah ılık suyla yıkanır.”

❄cümlesinde “yıkama” işini öznenin kendi üzerinde yaptığı bellidir. Dolayısıyla fiil dönüşlüdür.

⚡“Aynanın karşısında saatlerce taranmış.”

⚡“Yazılıdan zayıf alınca üzüldü.”

⚡“Toplantıdaki sözümden alındın mı?”

⚡“Okulu bitirince hayata atıldım.”

❄cümlelerindeki altı çizili filler “-l veya -n “ekerini alarak dönüşlü fiil olarak kullanılmıştır.

 

4. işteş Fiil

❄En az iki özne tarafından yapılabilen fiillerdir. Bu fiiller, fiillere “-ş-” eki getirilerek türetilir. Bazı fiiller ise kök olarak “-ş-” ile bitmiştir ve işteş özellik gösterir.

❄İşteş fiiller işin yapılışına göre iki grupta incelenir.

 • Karşılıklı yapılma bildirir : Yüklem durumundaki fiilin anlamında öznelerin işi birbirlerine karşı yaptıkları görülür.

⚡“İki yıldır yazışıyoruz.”

❄cümlesine baktığımızda “yazışmak” eyleminin kişilerin karşılıklı yaptıkları bir iş olduğunu görürüz. İki kişi birbirine yazmaktadır.

⚡“Ülkeler sonunda anlaştı.”

⚡“Gereksiz yere şoförle tartışmış.”

⚡“Rehber öğretmenimle görüşeceğim.”

❄cümlelerindeki altı çizili yüklemler karşılıklı yapılan işteş fiillerdir.

 

 • Birlikte yapılma bildirir : Bunlarda özneler işi birbirlerine karşı değil hep birlikte yaparlar. Yani karşıdan bir hareketin olduğu görülmez.

⚡“Kuşlar yem kabının başına üşüştü.”

❄cümlesinde “üşüşme” işini kuşlar hep birlikte yapmışlardır.

⚡“Kelebekler özgürce uçuşuyor.”

⚡“Analar şehitlere ağlaşıyor.”

⚡“Çocuklar kırlarda koşuşuyor.

❄cümlelerindeki yüklemler birlikte yapılma bildiren işteş fiillerdir.

⚡“Çocuklar servise son anda yetiştiler.”

❄cümlesinde de yüklem birlikte yapılma bildirir, ancak biz buna işteş diyemeyiz. Çünkü işteş fiiller, tek özne tarafından gerçekleştirilemez. “Bir çocuk servise son anda yetişti.” cümlesinde olduğu gibi bir özne tek başına yüklemdeki işi yapabiliyorsa orada işteşlik yoktur.

Oylarınızı paylaşmak ister misiniz ?


Tepki Ver 🙂
 • Fascinated
 • Happy
 • Sad
 • Angry
 • Bored
 • Afraid

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Araç çubuğuna atla