BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ – 2 –

      DEVLETLERİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KATILMA SEBEPLERİ

İTİLAF DEVLETLERİ                                  

 • İNGİLTERE
 • FRANSA
 • İTALYA
 • ABD
 • ROMANYA
 • YUNANİSTAN
 • JAPONYA

İTTİFAK DEVLETLERİ

 • ALMANYA
 • AVUSTURYA-MACARİSTAN
 • OSMANLI İMPARATORLUĞU
 • BULGARİSTAN

İtilaf: Anlaşma, uyuşma, uzlaşma

İttifak: Anlaşma, uyuşma, bağlaşma.

 

 • İngiltere, 19. yüzyılda çok büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Amacı bu sömürgeleri elinde tutmaktı.
 • Almanya, 1871 ‘de siyasi birliğini sağladı. Sanayisini hızla geliştirdi. Gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulabilmek için,  İngiltere’nin sömürgelerine göz dikti.
 • Almanya yine bu dönemde Osmanlı Devleti ile de iyi ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Osmanlı Devleti’ni iyi bir pazar ve ucuz bir ham madde kaynağı olarak görüyordu. Ayrıca Osmanlı Devleti’ni kullanarak İngiltere’nin Uzak Doğu’ya giden yollarını ele geçirmek istiyordu. Almanya ile İngiltere arasında siyasi ve ekonomik yarış başladı.
 • Fransa, 1871 yılında Almanya’ya yenilmişti. Ayrıca zengin kömür yatakları ve sanayi bölgesi olan Alsas-Loren’i Almanya’ya kaptırmıştı. Fransa bu yenilginin öcünü ve Alsas-Loren’i geri almak istiyordu. Bu durum Fransızları yine bir Alman düşmanı olan İngiltere’ye yaklaştırdı.
 • İtalya, siyasi birliğini (1870) kurmasından itibaren sanayisini geliştirmeye başladı. Bu amaçla ürünlerini pazarlayabilmek ve ham madde bulabilmek için diğer büyük Avrupalı devletler gibi sömürgeciliğe girişti. Bu durum İtalya ‘yı İngiltere ve Fransa’yla karşı karşıya getirdi.
 • Rusya, Slav ırkından olan milletleri bir bayrak altında toplamaya çalışıyordu. Emellerine ulaşabilmek için de Avusturya-Macaristan imparatorluğu ‘nun  oluşturduğu engelleri ortadan kaldırmak istiyordu. Rusya’nın bu amacı onu Avusturya ile karşı karşıya getirdi.
 • Balkanlarda, Rus çıkarlarını koruyan Sırbistan, Avusturya-Macaristan imparatorluğu’ndaki soydaşlarının bulunduğu toprakları kendi ülkesine katmak istiyordu.
 • Avusturya‘nın, Slav kökenli birçok vatandaşı vardı. Avusturya Slavların kışkırtılması ve desteklenmesine karşı çıkıyordu. Bu durum Avusturya ‘yı Almanya’ya yaklaştırırken, Rusya ‘yı da Almanların rakibi İngiltere ve Fransa’ya yaklaştırdı.
 • Avrupa devletleri arasındaki bütün bu ekonomik siyası, kültürel, etnik  vb. çatışmalar devletler arası bloklaşmalara neden oldu. 

 

 • Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına Girmesinin Nedenleri
  1. Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
  2. Alman hayranlığı ve Almanya’nın savaşı kesin kazanacağına inanılması
  3. İngiltere,Fransa ve Rusya’nın sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği
  4. İngiltere,Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devletine karşı düşmanca tavır takınmaları
  5. Goben(Yavuz),Breslav(Midilli) zırhlı gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.

  Almanya’nın Osmanlı Devletini Kendi Yanında Savaşa Sokmak  İstemesinin Nedenleri

  • Savaşı daha geniş alanlara yaymak
  • Osmanlı Devletinin Jeopolitik konumundan (Dünya üzerindeki yeri) yararlanmak istemesi
  • Osmanlı halifesinin dini gücünden faydalanmak ve İtilaf Devletlerinin sömürgeleri olan Müslüman ülkeleri ayaklandırarak,sömürgeleri içten çökertmek
  • Sömürgelere giden yolları kontrol altında tutmak istemesi

   

  Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle;

  • Yeni cepheler açılmış,
  • Savaş geniş bir alana yayılmış,
  • Savaşın süresi uzamış,
  • İtilaf devletlerinin Rusya’ya yardım göndermesi engellenmiştir.

   

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir