FİKİR AKIMLARI

AMAÇ : Fransız İhtilal’inden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımından Osmanlı Devleti de etkilenmişti. Balkanlarda ki milletler ayrılmaya başlamış ve bir kargaşa meydana gelmişti. Osmanlı Devletinin bundan etkilenmesinden dolayı Osmanlı aydınları buna çareler aramaya başladılar.bunun sonucu olarak fikir akımları ortaya çıktı.bunlar OSMANLICILIK,İSLAMCILIK,BATICIKLIK VE TÜRKCÜLÜK.

OSMANCILIK: Osmanlı devleti içinde ki herkesi eşit kabul eden bir akındır. Osmanlı devleti çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için herkesi bir düşünce etrafında toplamayıp  bu şekilde dağılmayı önlemeyi amaçlamıştır.

Başarılı olmadı. Nereden anlıyoruz; Sırplar ,Yunanlılar isyan edip kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler.

İSLAMCILIK:  (ÜMMETCİLİK): Müslümanların Halifenin etrafında  bir çatı altında toplanmasını amaçlar.

Başarılı olmadı. Nereden anlıyoruz; Arap Müslümanlar 1.Dünya savaşında İngilizlerle bir olup Osmanlıya saldırdı.

BATICILIK (GARPCILIK) : Osmanlının kurtuluşunun batıya ayak uydurmak olduğunu savunuyordu. Batının teknolojik ve kültürel olarak daha ileri olmasının kurtarıcı olacağını savunuyordu.

Başarısız oldu.

TÜRKÇÜLÜK(TURANCILIK): Türkler bir arada toplanırsa kurtuluşun olacağını savunuyordu.

Başarısız oldu.

NOT:  Fikir akımlarının ortak özellikleri hepsi de Osmanlıyı parçalanmaktan kurtarmak için ortaya çıkmış fakat hiçbirisi başarılı olamamıştır. Osmanlı devletinin parçalanmasını engelleyememiştir.

NOT: M.KEMAL bu akımlardan Türkçülük ve Batıcılığı daha çok savunmuştur. Nereden anlıyoruz; M.Kemal’in  Türkiye Cumhuriyetini kurmasından ve yenilikçi icraatlarından ve çalışmalarından bunu anlayabiliriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir