ATATÜRK’ÜN AİLESİ VE EĞİTİM HAYATI

M.Kemal 1881 yılında Selanikte doğdu.Annesi Zübeyde hanım Konya’dan göç eden Sofizade Feyzullah Efendinin kızıdır. Ev hanımıdır. Okuma yazma bildiği için o dönemdeki bayanlara göre daha farklıdır. Gelenek göreneklerine bağlı gelenekçi bir yapıya sahiptir.

Babası Ali Rıza Efendi Aydından göç eden kovacık yörüklerinden Kırmızı Hafız Mehmet Efendinin oğludur. Gümrük memurluğu ve kereste ticaretiyle uğraşmıştır. Yeniliklere açık, çağdaş ve modern biridir.

M.Kemal kültürlü bir aile ortamında büyümüştür. Babası m.kemal küçük  yaştayken  ölmüştür. Annesi dini eğitim veren bir okula göndermek isterken babası daha çağdaş olan bir okul olan Şemsi Efendi Mektebinde eğitim görmesini istemiştir. M.Kemal babasını ölümünden sonra bir süre eğitimine ara versede daha sonra tekrarda eğitim hayatına dönmüş  ve başarılı bir öğrenci olmuştur.Kültürlü bir aile ortamında büyümek M.Kemal’in fikir hayatını pozitif yönde etkilemiştir.

 

MUSTAFA KEMAL’İN GİTTİĞİ OKULLAR

 

 

 

Osmanlı Devletinde eğitim sistemi bir düzen içinde değildi.

  1. MAHALLE MEKTEBİ;M.Kemal in ilk gittiği okuldur. Dini eğitim veren bir okuldur. Annesinin isteği üzerine bu okula gitmiş kısa bir süre sonra bu okuldan ayrılmıştır.
  2. ŞEMSİ EFENDİ MEKTEBİ;M.Kemalin gittiği ikinci okuldur. Çağdaş eğitim veren bir okuldur. Babasının isteği üzerine bu okula başlamıştır. Babasını kaybettikten sonra bu okula da bir süre ara vermek zorunda kalmıştır.
  3. SELANİK MÜLKİYE RÜŞTİYESİ;Bu okulda da çok uzun süre kalmadı. Askeri okula gitmek istediği için bu okuldan gizlice ayrılıp yeni okuluna geçmiştir.
  4. SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ; Askerlik mesleğine ilgi duyduğu için bu okula geçmiştir. Askerliğe ilk adımını bu okulda atmıştır. KEMAL adını bu okulda matematik öğretmeni Mustafa Sabri bey tarafından verilmiştir. Matematiğe olan ilgisi de bu okulda başlamıştır.
  5. MANASTIR ASKERİ İDADİSİ;Selanik askeri rüştiyesinden sonra bu okula geçti. Bu okulda edebiyat ve tarihe olan ilgisi artı. Edebiyata ilgisi arkadaşı Ömer Naci’nin etkisiyle olmuştur. Tarihe ilgisi ise öğretmeni Mehmet Bey sayesinde olmuştur. M. Kemal bu dönemde Türk tarihini iyi bir şekilde öğrenmiştir. Milli duyguları artmış ve vatan sevgisiyle dolmuştur. Bu dönemde Fransızca da öğrenmiştir.bunlar Mustafa Kemal in çok yönlü bir kişiliği olduğunu da gösteriyor. Bu okulu başarıyla bitirmiştir.
  6. İSTANBUL HARP OKULU;İstanbul a gelip bu okula başlamasıyla M.Kemal devletin içinde bulunduğu durumu daha net görmeye başlamıştır. Devletin içinde ki aksaklıkları görmesiyle bunların çözümü için çalışmalara başlayacak gazete ve dergilerle halkı da haberdar edip bilinçlendirmek için uğraşacaktır.1902 yılında TEĞMEN rütbesiyle bu okuldan mezun olacaktır.M.Kemal İstanbul’a gelmesiyle siyasetle de uğraşmaya başlamış olacaktır.
  7. İSTANBUL HARP AKADEMİSİ;Bu okulu KURMAY YÜZBAŞI olarak bitirecektir.Buradan ilk görev yeri ŞAM 5. ORDU ya gidip askerlik hayatına başlayacaktır.

 

 

  NOT: M. KEMAL ‘İN İLK GÖREV YERİ ŞAM  5. ORDUDUR.

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir